Tuesday, February 7, 2012

म त जादै छु Stand Out -ग्यास खोई.. तेल खोई..बिजुली खोई? मा, तपाइँ नि?