Tuesday, February 21, 2012

मेरो पनि इक्श्या छ, लामो राम्रो लेख लेख्ने, तर जब की कुरा लेखना सुरु गर्छु, दोस्रो लिने मै गएर अडकिन्छु |