Sunday, April 1, 2012

मेरो साथीले भनेको, हामी engineering पढेको आगाडी Er. थप्न र certificate बापत टन्न लोन निकाल्न पहुने भएर रे |
के यो सहि हो?
हो भने जाबो यत्तिको लागि किन ४ वर्ष मरी मेट्नु