Sunday, April 15, 2012

प्रधानमन्त्रीले श्रममन्त्रीलाई सोधे- 'सरकारमा बसेर बन्द गर्न मिल्छ ?'
.
आज बन्द गरि हाल्यो क्यारे, के गर्नु हुन्छ र अब प्रधानमन्त्री भट्टराई ज्यू