Monday, January 30, 2012

बाबुराम सर 'आर्किटेक्ट इन्जिनियर' हुन्। त्यसैले उनी डिजाइन गर्छन्। कार्यान्वयन उनको सरोकारभित्र पर्दैन।
http://ping.fm/kL3e8